jupyter notebook 添加 kernel(添加虚拟环境)

jupyter notebook 添加 kernel

首先进入虚拟环境:

conda activate env_name
# 或者
source activate env_name

安装 ipykernel:

pip3 install ipykernel

在该虚拟环境下执行:

python -m ipykernel install --name kernelname --display-name "display-name"

查看 jupyter notebook kernel

jupyter kernelspec list

删除 jupyter notebook kernel

jupyter kernelspec remove kernelname

留下评论